2 პეტრეს წერილი აუდიო

2 პეტრეს 1 [audio http://cloud.faithcomesbyhearing.com/mp3audiobibles2/GEOIBTN2DA/B08___01_2Peter______GEOIBTN2DA.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=2 პეტრეს 1]
2 პეტრეს 2 [audio http://cloud.faithcomesbyhearing.com/mp3audiobibles2/GEOIBTN2DA/B08___02_2Peter______GEOIBTN2DA.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=2 პეტრეს 2]
2 პეტრეს 3 [audio http://cloud.faithcomesbyhearing.com/mp3audiobibles2/GEOIBTN2DA/B08___03_2Peter______GEOIBTN2DA.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=2 პეტრეს 3]

Advertisements