ძველი აღთქმა აუდიო

დაბადება
გამოსვლა
ლევიტელთა
რიცხვნი
მეორე რჯული
იესო ნავეს ძე
მსაჯულნი
იობი
იგავნი სოლომონისა
ეკლესიასტე

Advertisements