დაბადება აუდიო

დაბადება 1 [audio http://holybible.ge/newT/s1/g1.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 1]
დაბადება 2 [audio holybible.ge/newT/s1/g2.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 2]
დაბადება 3 [audio holybible.ge/newT/s1/g3.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 3]
დაბადება 4 [audio holybible.ge/newT/s1/g4.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 4]
დაბადება 5 [audio holybible.ge/newT/s1/g5.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 5]
დაბადება 6 [audio holybible.ge/newT/s1/g6.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 6]
დაბადება 7 [audio holybible.ge/newT/s1/g7.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 7]
დაბადება 8 [audio holybible.ge/newT/s1/g8.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 8]
დაბადება 9 [audio holybible.ge/newT/s1/g9.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 9]
დაბადება 10 [audio holybible.ge/newT/s1/g10.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 10]
დაბადება 11 [audio holybible.ge/newT/s1/g11.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 11]
დაბადება 12 [audio holybible.ge/newT/s1/g12.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 12]
დაბადება 13 [audio holybible.ge/newT/s1/g13.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 13]
დაბადება 14 [audio holybible.ge/newT/s1/g14.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 14]
დაბადება 15 [audio holybible.ge/newT/s1/g15.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 15]
დაბადება 16 [audio holybible.ge/newT/s1/g16.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 16]
დაბადება 17 [audio holybible.ge/newT/s1/g17.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 17]
დაბადება 18 [audio holybible.ge/newT/s1/g18.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 18]
დაბადება 19 [audio holybible.ge/newT/s1/g19.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 19]
დაბადება 20 [audio holybible.ge/newT/s1/g20.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 20]
დაბადება 21 [audio holybible.ge/newT/s1/g21.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 21]
დაბადება 22 [audio holybible.ge/newT/s1/g22.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 22]
დაბადება 23 [audio holybible.ge/newT/s1/g23.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 23]
დაბადება 24 [audio holybible.ge/newT/s1/g24.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 24]
დაბადება 25 [audio holybible.ge/newT/s1/g25.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 25]
დაბადება 26 [audio holybible.ge/newT/s1/g26.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 26]
დაბადება 27 [audio holybible.ge/newT/s1/g27.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 27]
დაბადება 28 [audio holybible.ge/newT/s1/g28.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 28]
დაბადება 29 [audio holybible.ge/newT/s1/g29.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 29]
დაბადება 30 [audio holybible.ge/newT/s1/g30.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 30]
დაბადება 31 [audio holybible.ge/newT/s1/g31.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 31]
დაბადება 32 [audio holybible.ge/newT/s1/g32.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 32]
დაბადება 33 [audio holybible.ge/newT/s1/g33.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 33]
დაბადება 34 [audio holybible.ge/newT/s1/g34.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 34]
დაბადება 35 [audio holybible.ge/newT/s1/g35.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 35]
დაბადება 36 [audio holybible.ge/newT/s1/g36.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 36]
დაბადება 37 [audio holybible.ge/newT/s1/g37.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 37]
დაბადება 38 [audio holybible.ge/newT/s1/g38.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 38]
დაბადება 39 [audio holybible.ge/newT/s1/g39.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 39]
დაბადება 40 [audio holybible.ge/newT/s1/g40.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 40]
დაბადება 41 [audio holybible.ge/newT/s1/g41.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 41]
დაბადება 42 [audio holybible.ge/newT/s1/g42.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 42]
დაბადება 43 [audio holybible.ge/newT/s1/g43.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 43]
დაბადება 44 [audio holybible.ge/newT/s1/g44.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 44]
დაბადება 45 [audio holybible.ge/newT/s1/g45.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 45]
დაბადება 46 [audio holybible.ge/newT/s1/g46.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 46]
დაბადება 47 [audio holybible.ge/newT/s1/g47.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 47]
დაბადება 48 [audio holybible.ge/newT/s1/g48.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 48]
დაბადება 49 [audio holybible.ge/newT/s1/g49.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 49]
დაბადება 50 [audio holybible.ge/newT/s1/g50.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=დაბადება 50]

Advertisements