გამოსვლა აუდიო

გამოსვლა 1 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%201.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAE53t9TY3bmOGaHj2bAWJ64dXZ2ejZ6BK-Xx9VxTvCeg|titles=გამოსვლა 1]
გამოსვლა 2 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%202.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADIlAFaiAt3RXJCuwxudwhmVhA0hYXioYbzWbN61oBGdg|titles=გამოსვლა 2]
გამოსვლა 3 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%203.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABevgxqaXksV-hUCuU7riqd5dCXTLfsVKHLe6l-W7POrg|titles=გამოსვლა 3]
გამოსვლა 4 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%204.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACkAzW1qmwnOS-AdjdyoqQjHTK2E51BfzLXC7qfY2oyTw|titles=გამოსვლა 4]
გამოსვლა 5 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%205.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAi6DGlJ5WMPvn2Pu2t7zhnfbHYLse_sRUix8aCRBeK1g|titles=გამოსვლა 5]
გამოსვლა 6 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%206.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAQnplXPAbcqp4ZQYA9DbZ02rc8RMRh_rgvBpPcmIVbxw|titles=გამოსვლა 6]
გამოსვლა 7 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%207.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADFQnuMGxJQ08NqbTzcu9UjWvTcF2cMNoUIiX2xVTxAlg|titles=გამოსვლა 7]
გამოსვლა 8 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%208.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACGVw8zOqjTYJOOD-v1PxOxZ6VJDRETfMnfVrAqoGl9-w|titles=გამოსვლა 8]
გამოსვლა 9 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%209.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADWYpHEDgqEPxS7mydtn1te8WA6VrL22iHtXWEW8caH4w|titles=გამოსვლა 9]
გამოსვლა 10 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2010.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAQlWC4HLQPgz6__O_UZ3xFjZHhNeKqMGQmMaER5pp_dQ|titles=გამოსვლა 10]
გამოსვლა 11 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2011.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAx2pjx8U7DtRnzSEZ_TUD5WG2cmCuAk1ziu1BUQXK_PA|titles=გამოსვლა 11]
გამოსვლა 12 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2012.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAARtG7tCWpFQXZ6eZFtVTAxIIxC6OXwzUaNKfsk_YoEng|titles=გამოსვლა 12]
გამოსვლა 13 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2013.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACJKNO6aOoKfmBrXZy1f0EUC8Wl_-xkrlTl0VV9EuSSDQ|titles=გამოსვლა 13]
გამოსვლა 14 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2014.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACKrKhuf3q831L4LdMzZobGzJBTBSdcnzgiAHlqAWCn4g|titles=გამოსვლა 14]
გამოსვლა 15 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2015.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABePwy9cNKguJT3X21INwsWjk-q5oGJGPxdAMdKWeke4w|titles=გამოსვლა 15]
გამოსვლა 16 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2016.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADXkrxx_LeSduiHbi65KzfAW5TZYOV1XXtS3pKHr0cQrA|titles=გამოსვლა 16]
გამოსვლა 17 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2017.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACfAITMruPsiYoLxgEcPm_t-M6hoVG4tythXExKytPBbw|titles=გამოსვლა 17]
გამოსვლა 18 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2018.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAB8E2Cble8IvfaL6GG_oMKmN_lpYZsF9Vpc1NaBplCmJQ|titles=გამოსვლა 18]
გამოსვლა 19 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2019.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAbhjBw616SQZ7MTkQYyQfgWaJ8jqZ20NVwpK2_qmfcNg|titles=გამოსვლა 19]
გამოსვლა 20 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%2020.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABA9ahn4kju-vdAFHfOAew0dLuXf-eMqglUIsn7wdfRxA|titles=გამოსვლა 20]
გამოსვლა 21 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2021.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABYHKpYmBNummAIw2LoIQK4QMbk7SbLZtIw0WKHdY0ypw|titles=გამოსვლა 21]
გამოსვლა 22 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2022.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABd6sBL-UpPPG7CvjTrpQQSIiaA16JW1v7c3X4PzuPErA|titles=გამოსვლა 22]
გამოსვლა 23 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2023.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADAaPF81qHssrylll3E2eSVTXCy4MtRiWnfbL4DyOECVw|titles=გამოსვლა 23]
გამოსვლა 24 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2024.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACHt9Q35ixWY7nqSnZ-BI-cH_4mld94ecsuaZmkLnUBag|titles=გამოსვლა 24]
გამოსვლა 25 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2025.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAjzJW_XsNqw8clitH8lMb2LnaVNxt8onquxEB7haedQg|titles=გამოსვლა 25]
გამოსვლა 26 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2026.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAuG42MTJqHrFrzDcScX9gazUt37wB1ItNGh-nnnDE06Q|titles=გამოსვლა 26]
გამოსვლა 27 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2027.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACSxW6U_B9lO2-7cu7-hl4AjHGgL3cs3o3Z6zenYSpCmw|titles=გამოსვლა 27]
გამოსვლა 28 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2028.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABj8FX4n4ydc2GSG2pY3QIuEIelzrq1LLtjSKfLbpe_PQ|titles=გამოსვლა 28]
გამოსვლა 29 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2029.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACObYG5BLZLVb4zKrQI1RWHdg4FpHnJUR31Ks_QsG3nrA|titles=გამოსვლა 29]
გამოსვლა 30 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2030.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAD5Bo6ljkwTUH7u4T9MyiLfdSiKjkdKYFRpGlY_9wjmgA|titles=გამოსვლა 30]
გამოსვლა 31 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2031.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABRFjvRY3Pvt2dfSA82Nio1ZkYeFQSvgVRnCqp2CsVZtQ|titles=გამოსვლა 31]
გამოსვლა 32 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2032.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADLO7fNbgKJ9nwkmp5v6nrksgLi6XgDYJmKYsN8nhjImg|titles=გამოსვლა 32]
გამოსვლა 33 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2033.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACjcbM8-dA9UwT9bgm7mfRj3gbrwu8Pl-Jz5Hb-xCCYGQ|titles=გამოსვლა 33]
გამოსვლა 34 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2034.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADgntTfPiCfnY6A79hvin9x3d2Raj2anmuFlugRqZiE7w|titles=გამოსვლა 34]
გამოსვლა 35 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2035.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADAQ-ge9uGBDWgQQbj8a8Sm-peyrzG1svXzmCdhGy1Yhg|titles=გამოსვლა 35]
გამოსვლა 36 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2036.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACd-dZnm5o_et4tPohH7xS2U69CfX8keRCWrdXiZhAUnw|titles=გამოსვლა 36]
გამოსვლა 37 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2037.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAB6ytw0nJwS01-x1rekY6SRCse2ongZc9xi3nam2mMCEA|titles=გამოსვლა 37]
გამოსვლა 38 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2038.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAANbqxM-jSFQFVNbXmaIFUig3wvlVYaH9lO_ugZL83X8w|titles=გამოსვლა 38]
გამოსვლა 39 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2039.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADG8APsaVHziqkfVBEGBdkReVnpiNxEaTjvpRoL5ap7Vw|titles=გამოსვლა 39]
გამოსვლა 40 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/gamosvla/gamosvla%2040.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABbL7rSR_EO4Bb3waHLaXICl1X2aGL-JV8tlcs9uXI6Tg|titles=გამოსვლა 40]

Advertisements