ლევიტელთა აუდიო

ლევიტელთა 1 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta1.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADrJUefJKorTzU_aaKQeQ2dYBnPcegWNaOz5xav7hiAEA
ლევიტელთა 2 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta2.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABdrfNN-hbMfIiSUJf5AoQ6yl37S3k7–tqS0Cv0kLrUg
ლევიტელთა 3 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta3.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACsXP7RvWyFaJ62OUw_O5rs92OUUvHUr7jbJN_1qox7kQ
ლევიტელთა 4 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta4.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABTV4VY4cz94Xb_aUbzKbCfSsv1Za-mEBeh112YUispGg
ლევიტელთა 5 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta5.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABYtjJxbXEETE9rlss62oXpVF8WduObzc0kKCTsmxEt2Q
ლევიტელთა 6 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta6.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADlzIN_-9zP3EUUO3Oxl1lS2TwMM1ehgs0jhFRXwq9jsQ
ლევიტელთა 7 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta7.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAibMqr17tCIEvoP2Z3bBvtZWTo8wAQYpHGYVbjaeHPzA
ლევიტელთა 8 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta8.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABC54Us91MzwKjGyRGsAWtj9TtF4tVmIKZnKHcd6pfO8Q
ლევიტელთა 9 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta9.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAQ27Z_8BDFCC9yQufwIhi9BHd98Y9pixaE7nGnzqvJLA
ლევიტელთა 10 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta10.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADF9cuvNuKtbuVJI8VZJ5DmimB92AVd-F20uPlmvQtZjQ
ლევიტელთა 11 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta11.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAitIdBPvAW1Uk4_I-XcpnWPqdpWsI2-uXdq5lphNowww
ლევიტელთა 12 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta12.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACUxuKVpCTeD-VEVLKhzZYpVQ1n4NP8F0Sp5IlK-LTViA
ლევიტელთა 13 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta13.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADWoQuL-N3-jmpygV6wKj4n7q1sYwhrMwD0ZiCzsSvDDw
ლევიტელთა 14 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta14.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACt5ulRDUhzMuXtHViEI53VzsHWubd6tVSS3-NU56Gv8Q
ლევიტელთა 15 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta15.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACXHR3rXurtXfEYiUr4C7zlifqdhc0HOtJfNqnoR2Zv2g
ლევიტელთა 16 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta16.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADbQOftSBdjmTGpYtEFmNmyVo5M6xvU6bLlTjV5Cxkv1g
ლევიტელთა 17 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta17.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAA-onxeKrw3F0LStWYkpMWGBMXDE3QBh9cyYFg6K2s_Jw
ლევიტელთა 18 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta18.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADv31JbZJ2720Y4m8B8wgvgF31qQ84ilc3hwjpE5RsxZw
ლევიტელთა 19 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta19.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAmth5B8rowJcbOGgeAq0ROcGyouJigERft-COo5B84cw
ლევიტელთა 20 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta20.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABjNlPg2hGw-20kqYGnIA-fa6HXjIpDLV_fVXuidaFJbA
ლევიტელთა 21 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta21.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAT5wh5Q0LWIkYWtXxXRUrK4tL9KibDwTHDRa-KcyaatQ
ლევიტელთა 22 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta22.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACxuszZb0bo_TwmHK-frB1GXNlPiX7HZh3HeF0qwK3TeQ
ლევიტელთა 23 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta23.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAA7emCjrFC36hSzed1MfvA0WVUAW0eEgvjRKUHR95vXsA
ლევიტელთა 24 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta24.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACoyh-Qp74uKviTsgO4JzD6LyDsNinwSHr1nOmsD_l5zQ
ლევიტელთა 25 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta25.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACbDT4-XNWVFylN6kvXcQ3uWUlXtY6uq6qdVRhVpVrZvw
ლევიტელთა 26 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta26.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACvatgcbkdhwMcHu_LrPWHv4W9bh7E4Nzuq9upcozfEvQ
ლევიტელთა 27 https://dl-web.dropbox.com/get/levitelta/levitelta27.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAD5LTrCBnBZaJHS4AgaRs4IoKBb7J4BWDr4LzoLRAw7bQ

Advertisements