ლუკას სახარება აუდიო

ლუკას 1
ლუკას 2
ლუკას 3
ლუკას 4
ლუკას 5
ლუკას 6
ლუკას 7
ლუკას 8
ლუკას 9
ლუკას 10
ლუკას 11
ლუკას 12
ლუკას 13
ლუკას 14
ლუკას 15
ლუკას 16
ლუკას 17
ლუკას 18
ლუკას 19
ლუკას 20
ლუკას 21
ლუკას 22
ლუკას 23
ლუკას 24