მეორე რჯული აუდიო

მეორე რჯული 1 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018956.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 1]
მეორე რჯული 2 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018960.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 2]
მეორე რჯული 3 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018961.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 3]
მეორე რჯული 4 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018963.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 4]
მეორე რჯული 5 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018965.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 5]
მეორე რჯული 6 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018968.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 6]
მეორე რჯული 7 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018970.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 7]
მეორე რჯული 8 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018972.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 8]
მეორე რჯული 9 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018977.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 9]
მეორე რჯული 10 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018983.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 10]
მეორე რჯული 11 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018985.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 11]
მეორე რჯული 12 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018991.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 12]
მეორე რჯული 13 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018994.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 13]
მეორე რჯული 14 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018995.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 14]
მეორე რჯული 15 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018997.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 15]
მეორე რჯული 16 [audio http://yourlisten.com/player/director/17018998.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 16]
მეორე რჯული 17 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019000.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 17]
მეორე რჯული 18 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019003.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 18]
მეორე რჯული 19 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019009.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 19]
მეორე რჯული 20 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019012.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 20]
მეორე რჯული 21 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019013.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 21]
მეორე რჯული 22 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019015.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 22]
მეორე რჯული 23 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019018.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 23]
მეორე რჯული 24 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019021.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 24]
მეორე რჯული 25 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019023.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 25]
მეორე რჯული 26 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019028.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 26]
მეორე რჯული 27 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019029.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 27]
მეორე რჯული 28 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019034.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 28]
მეორე რჯული 29 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019046.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 29]
მეორე რჯული 30 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019089.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 30]
მეორე რჯული 31 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019094.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 31]
მეორე რჯული 32 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019102.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 32]
მეორე რჯული 33 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019106.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 33]
მეორე რჯული 34 [audio http://yourlisten.com/player/director/17019109.mp3|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=მეორე რჯული 34]

Advertisements