რიცხვნი აუდიო

რიცხვნი 1 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni1.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABRC3buXwmRiDlcl5Y4wCvtEEiHUvoRHNYNevhiAVgP-w|loader=95152c|rightbghover=95152c|rightbghover=95152c|volslider=95152c|titles=რიცხვნი 1]
რიცხვნი 2 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni2.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABQglBRjXOUN9yNqcj9g4jjIeQl80YcOOh0fBdsbbJVwQ|titles=რიცხვნი 2]
რიცხვნი 3 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni3.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAC65Jka1BS7VKnt1qAH3cXCAxSdvbtSN1gt01-q02TcuQ|titles=რიცხვნი 3]
რიცხვნი 4 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni4.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABBOtCPG7C21DpjOkHlkHc5aXGyf954F0VBMrg-3NeZuQ|titles=რიცხვნი 4]
რიცხვნი 5 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni5.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADKhaDj9aXCZw3W0UOL3b7Z-1O-O72dFyMzfo8NtMXsWw|titles=რიცხვნი 5]
რიცხვნი 6 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni6.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADzQnPeMYpuQ1MK6KHAJIv9078jxZUKM6FWh9OLTJeW6g|titles=რიცხვნი 6]
რიცხვნი 7 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni7.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACJe4pCmSGcFr_B8B4Uw6-WFGD2d3v5EJiSunjDmzgkpA|titles=რიცხვნი 7]
რიცხვნი 8 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni8.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAACLQjsXEcX8yNQhRccs5tEYx9l4-wkiR_ZY3mObuW23w|titles=რიცხვნი 8]
რიცხვნი 9 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni9.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADkUa-yucNK1-HAbBn2N9yOrd2NyHsGbxON13mJjAulBQ|titles=რიცხვნი 9]
რიცხვნი 10 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni10.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADD9mDFqz57GDOyROni7jMJYT_GVtFePARqCdeyxRbjuQ|titles=რიცხვნი 10]
რიცხვნი 11 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni11.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAA9tKuZrrAR9w7u3yWR2MuEhyau2UZKkVR0qzy_Sv_kKw|titles=რიცხვნი 11]
რიცხვნი 12 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni12.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAn0mEeyHnORGspv3CTtq3JY-vp8DTVUSbZwJT3bBtybg|titles=რიცხვნი 12]
რიცხვნი 13 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni13.mp3?_subject_uid=208127842&w=AABstbJWfeIpAzahaRX7ov8zma237fDJUAb7xouOzWZY4w|titles=რიცხვნი 13]
რიცხვნი 14 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni14.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAJAuaW06vVquWtIwhQIE5sknPPGvRMWn6–luAvHdv4w|titles=რიცხვნი 14]
რიცხვნი 15 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni15.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACGtQOJeq1Uy5YKGCef9YdkHqxI7SNEcp2ReEndjH6Rew|titles=რიცხვნი 15]
რიცხვნი 16 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni16.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADH5l7EsnpBBDh7aXUNYMtv8FMf9tNXMJQ8yG0hu6Ahog|titles=რიცხვნი 16]
რიცხვნი 17 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni17.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADygukXqRM9QFCgXrWURd7yEXM1ZKyFFyoU7UgmV9DP1Q|titles=რიცხვნი 17]
რიცხვნი 18 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni18.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADX8Kxu_5mutBh2aWlsvOl6asFQtVPkonAz3B7eddPN_Q|titles=რიცხვნი 18]
რიცხვნი 19 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni19.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAH-0SCf9xGECsC754lpJknkguZLYlphJa1RmVZeCXldA|titles=რიცხვნი 19]
რიცხვნი 20 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni20.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAASYvYoRzuCIZjm4eKeYd4sBAr0k1DCYFWXqJuz7E-sPA|titles=რიცხვნი 20]
რიცხვნი 21 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni21.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAACdGEOFSpz1aqXoySyt5iVvjsB6RrAiFukohhU1trJlg|titles=რიცხვნი 21]
რიცხვნი 22 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni22.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAoadn4hVbRz3_QjKfpYsftXXp7hQJ577TGMRMv-mgK0w|titles=რიცხვნი 22]
რიცხვნი 23 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni23.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACghCktlp7Mk5sS90WrT9g6audQqEZlqqf4vu_-Uk2gLA|titles=რიცხვნი 23]
რიცხვნი 24 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni24.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADlSPhLcWugasTMAE1d7469YqUCesZMmke_WjGks2-c5g|titles=რიცხვნი 24]
რიცხვნი 25 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni25.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAB4YoxkQNoW2nfQPIHvn8FHtoPA9TF4gyqxF40LTAENzg|titles=რიცხვნი 25]
რიცხვნი 26 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni26.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAB4ebAUWVycubbPM9ic4Ch3wm8Ps7RqC1SUZj9J_WUS3w|titles=რიცხვნი 26]
რიცხვნი 27 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni27.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACG2AR6IiLEHxEEWW9wk0bms6ZuHOh_5TpHnQp7HSfKWg|titles=რიცხვნი 27]
რიცხვნი 28 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni28.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAHAV3cRcRepSOMvcnwbWQoCJZh1cfFEp2NsU-P8eNGtQ|titles=რიცხვნი 28]
რიცხვნი 29 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni29.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADWR59EyXsLmTQ31AOMtczB1nDy2STibHvBzgQzf639Lg|titles=რიცხვნი 29]
რიცხვნი 30 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni30.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADvcUWISUU6nuiLRsm6rQVegqmoUEel5SPnixP-ZhOQxw|titles=რიცხვნი 30]
რიცხვნი 31 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni31.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACL_s1EeYgCUJTmA55sr9wY11BFusxHG8IEJ8BglGmX7w|titles=რიცხვნი 31]
რიცხვნი 32 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni32.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAb0w2J2eti5MVkgz_GiVBaXJDDpOnD3NJne8wFFsc86g|titles=რიცხვნი 32]
რიცხვნი 33 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni33.mp3?_subject_uid=208127842&w=AAAVEJl0c9pS1lRDZYIzBYxvbTY98yz8LMVpi2FpiakMxw|titles=რიცხვნი 33]
რიცხვნი 34 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni34.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACsR_01ms5TVnQmisECkctq6KRkMX6O1p1cKpf32PlRFQ|titles=რიცხვნი 34]
რიცხვნი 35 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni35.mp3?_subject_uid=208127842&w=AACS_0vuY3oR0S-4diRdGTbGp2nFkge2F2KFvMs1ggDWvg|titles=რიცხვნი 35]
რიცხვნი 36 [audio https://dl-web.dropbox.com/get/ricxvni/ricxvni36.mp3?_subject_uid=208127842&w=AADQ9g8MKdkUoX23q_BZBqOEfPOSPqqUPBDd62yoat1MVA|titles=რიცხვნი 36]

Advertisements